Roberto Magro
Direcció artística

Tià Jordà
Direcció tècnica

Cristina Mateu
Gerència i producció

Juliette Beaume
Internacionalització

Luis Baró
Producció i logística